ODPOLEDNÍ KURZY


BABY ENGLISH – kurz pro předškolní děti

PRO KOHO?pro děti v předškolním věku 3 - 7 let (max. 10 dětí)
KDY?1x týdně 60 min v odpoledních hodinách
PROČ?Děti jsou v období, kdy jsou schopny naučit se cizí jazyk zcela přirozeným způsobem, cokoliv nového se učí rychle, spontánně, jsou plny touhy po objevování a učení se nových věcí.
JAK?U nás se Vaše děti nebudou učit jen slovíčka. Budou se učit poslouchat, rozumět a reagovat, budou prožívat nové zážitky s kamarády z anglických příběhů, které si budou hrát jako divadlo, budou si zpívat písničky, recitovat básničky a říkat říkanky. U nás se Vaše děti nebudou učit jen slovíčka. Budou se učit poslouchat, rozumět a reagovat, budou prožívat nové zážitky s kamarády z anglických příběhů, které si budou hrát jako divadlo, budou si zpívat písničky, recitovat básničky a říkat říkanky. tzv. acquired. Narozdíl od všeho naučeného tzv. learnt, což můžeme časem zapomenout, vše, co je osvojeno (acquired), zůstává navždy hluboko vryto do paměti...
 “I hear I forget I see I remember I do I understandENGLISH CLUB – kurzy pro mladší školní děti

PRO KOHO?

pro děti v 1. – 4. třídě

KDY?

v odpoledních hodinách 1x týdně 60 min

PROČ?

Umožníte Vašemu dítěti, aby se v angličtině rozvíjelo tak, jak se rozvíjí jeho myšlení. Děti v tomto věku jsou plny touhy po vědění a nových informacích a ve školních lavicích není vždy tolik prostoru pro uspokojení všech individuálních potřeb a rozvoj všech dispozic.

JAK?

V našich hodinách bude dítě postupně vedeno k tomu, aby bylo schopno reagovat v cizím jazyce. Přirozená komunikace je pro nás hlavním cílem výuky cizího jazyka. K tomu nám v hodinách napomáhá ověřená metoda založená na světě příběhů.Ty děti ze začátku poslouchají a opakují, pak se samy snaží produkovat nejprve krátké věty, poté rozhovory, pak již samy přebírají role jednotlivých postaviček. To vše vede k vytvoření toho správného kontextu pro výuku jazyka. Později se děti také učí číst a psát.Watter English

(C) 2008 - 2021 Spell.cz | Všechna práva vyhrazena | info@spell.cz | powered by Rosette Design