WATTSENGLISH

Rodilí mluvčí v mateřských a základních školách

Společnost Wattsenglish Ltd. přináší organizačně nové programy výuky angličtiny pro děti. Program LEARN AND PLAY, který je určen pro děti z mateřských škol a prvního stupně základní školy, umožní dětem setkání s přirozenou slovní zásobou rodilého mluvčího a nabídne jim možnost kvalitního rozvoje jazykových schopností za pomoci her a pod dohledem specializovaného školeného lektora.


Výhody programu LEARN AND PLAY:

  • Kurz je veden téměř výhradně rodilým mluvčím s metodickým vzděláním.
  • Výuka probíhá v malých skupinkách o maximálním počtu 12 dětí.
  • Každé dítě dostává zdarma speciální učebnici pro svůj typ kurzu.
  • Program Wattsenglish® vychází z ucelené metodické koncepce podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
  • Rodilý mluvčí pracuje s profesionálními výukovýmimateriály.
  • Výuka probíhá v prostorách Vaší MŠ (2x týdně 25 min) nebo ZŠ (1x týdně 45 min). Aktuální seznam škol a školek, kde bude výuka probíhat naleznete http://www.wattsenglish.com/kurzy-anglictiny-pro-deti/aktualni-kurzy/.
  • Program Wattsenglish® úspěšně probíhá i v dalších městech ČR.
  • Další informace naleznete http://www.wattsenglish.com/kurzy-anglictiny-pro-deti/, popř. nám zavolejte na 777 798 764.

Své dítě můžete přihlásit na kurzy od září 2013 on-line již v červenci 2013. Přihlášku naleznete http://www.wattsenglish.com/kurzy-anglictiny-pro-deti/.

Program ANGLICKÝ KLUB, určený pro žáky druhého stupně základních škol, pomáhá dětem s aktivní komunikací a se smysluplným využíváním naučených jazykových dovedností. Kvalifikovaný lektor, rodilý mluvčí, připraví jednou týdně pro malou skupinu podobně starých studentů program, kde si nejdříve vzájemně ověří schopnost porozumět i bez perfektních znalostí, zbaví se ostychu a mohou v krátkém čase začít komunikovat. Metoda Wattsenglish® klade důraz na přirozené učení a na situacích co nejvíce spjatých se zájmy studentů a reálným životem. Nevyhýbáme se psanému projevu nebo čtení v hrách a aktivitách, kde mají svůj smysl, ale poslech a aktivní mluva jsou prioritou.

Aktuální seznam základních škol a dalších míst, kde bude výuka probíhat naleznete http://www.wattsenglish.com/kurzy-anglictiny-pro-deti/aktualni-kurzy/.

Své dítě můžete přihlásit na kurzy od září 2013 on-line již v červenci. Přihlášku naleznete http://www.wattsenglish.com/kurzy-anglictiny-pro-deti/. Telefonovat nám můžete na 777 798 764.

Watter English

(C) 2008 - 2021 Spell.cz | Všechna práva vyhrazena | info@spell.cz | powered by Rosette Design