Certifikátní kurzy

Máte-li zájem složit některý z mezinárodně uznávaných certifikátů, dokážeme

Vás na něj připravit. Naši klienti nejčastěji volí zkoušky Cambridge ESOL nebo City & Guilds. Příprava na takovéto zkoušky je velmi specifická a propracovaná. Výuka, která je skutečně intenzivní, je zaměřená na rozvíjení základních jazykových dovedností - listening, reading comprehension, speaking, writing, grammar a nácvik zkouškových strategií. V těchto kurzech vyučují zkušení lektoři, kteří se na tomto poli velmi dobře orientují. Jelikož naše škola žádnou z těchto zkoušek neorganizuje, ale pouze na zkoušky připravuje, není poplatek za složení certifikátu zahrnut v ceně kurzu.  Zkoušky Cambridge ESOL jsou pořádané Britskou radou třikrát ročně a jejich aktuální ceník s termíny zkoušek naleznete na stránkách Britské rady.


ÚČASTNÍCI

  • Kurz je koncipován jako příprava na zkoušku FCE.
  • Je organizován dvakrát ročně - září až leden, leden až květen.
  • Minimální počet studentů nutný k otevření kurzu je 5.
  • Maximální počet studentů ve skupině je 10.
  • Od účastníků se očekává, že se na své přípravě budou velkou měrou podílet i doma.
  • Je vhodné, aby vstupní jazyková úroveň studenta byla alespoň intermediate (středně pokročilý), v případě nižší úrovně musí student počítat s velmi intenzívní přípravou doma.
KDY A KDE?

Začátek kurzu:
 září 2012
Konec kurzu:
 leden 2013
Čas výuky:
17:30 - 20:00 h
Místo výuky
Teplice

Předběžná uzávěrka přihlášek: 18. září 2012. Přihlášky po tomto termínu přijímáme bez záruky volných míst.
Platební a storno podmínky čtěte, prosím, pozorně zde.A JEŠTĚ TROCHU TEORIE…..

Co je Společný evropský referenční rámec pro jazyky (Common European Framework of Reference)? Jedná se o obsáhlý dokument vypracovaný Radou Evropy, který zavádí jednotný systém hodnocení stupně znalostí cizí řeči pro všechny hlavní evropské jazyky. Určuje mezinárodní standardy pro zpracování učebních osnov a jazykové zkoušky. Detailnější informace a podrobný popis jednotlivých úrovní můžete nalézt na této adrese.

Přehled všech cambridgeských zkoušek

Společný evropský referenční rámec pro jazyky

Všeobecná angličtina

Obchodní angličtina

A1 Breakthrough – „Průlom“

 

 

A2 Waystage – „Na cestě“

KET

 

B1 Threshold – „Práh“

PET

BEC Preliminary

B2 Vantage – „Rozhled“

FCE

BEC Vantage

C1 Effective operational fluency – „Účinná operační způsobilost“

CAE

BEC Higher

C2 Mastery – „Zvládnutí“

CPE

 

(C) 2008 - 2021 Spell.cz | Všechna práva vyhrazena | info@spell.cz | powered by Rosette Design