Večerní intenzivní kurzy

Studium je soustředěno do intenzivních večerních kurzů s docházkou jedenkrát týdně na dvě vyučovací hodiny, začátky vždy v 17.30 hod. Delší výukové bloky (samozřejmě s přestávkou na kávu nebo čaj) zároveň poskytují možnost maximálního soustředění na cizí jazyk a výuka je tak daleko efektivnější. Učit se u nás můžete vybraný jazyk v několika stupních pokročilosti s tím, že jednotlivé stupně na sebe plynule navazují. Výuka probíhá zásadně v malých skupinkách. Lektor tak dokáže lépe pracovat s každým z Vás a nabídnout dostatek prostoru jak pro aktivní konverzaci, tak pro důkladné procvičení právě získaných poznatků. 


Nebojte se gramatiky!

Slovní zásobu i gramatiku si osvojujeme v logických souvislostech, zasazenou do živých příběhů, většinou ve formě dialogu. Takto se naučíme daleko víc, než při memorování izolovaných slovíček. Výrazným usnadněním osvojování slovní zásoby je zvukové CD, které Vám umožní učit se nenásilně poslechem a tím odbourat nepopulární učení slovíček z učebnice. Gramatická pravidla nejsou cílem naší výuky, pouze prostředkem k dorozumění. S gramatikou Vás seznámíme jednoduchou, srozumitelnou formou. Průběh hodiny je přesně naplánován, aktivity se střídají, takže nudit se určitě nebudete.


Aktuální termíny

Standardní začátky kurzů jsou dvakrát ročně - v září/říjnu a v únoru. Studenty však přijímáme i v průběhu roku. Máte-li chuť zařadit se do kurzu, který již začal nebo zahájit kurz nový, kontaktujte nás, stále otevíráme nové skupinky. 


(C) 2008 - 2021 Spell.cz | Všechna práva vyhrazena | info@spell.cz | powered by Rosette Design