CERTIFIKÁTNÍ KURZY

NA CO JE KURZ ZAMĚŘEN?

Celý kurz je koncipován jako cílená příprava na mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge ESOL, případně City & Guilds , která se strukturou a obsahem podobají.

 Jedná se o velmi intenzívní výuku zaměřenou na rozvíjení základních jazykových dovedností - listening, reading comprehension, speaking, writing, grammar a nácvik zkouškových strategií.

Vyučují zkušení lektoři. Naše škola neorganizuje žádnou z těchto zkoušek, pouze na zkoušky připravuje. Poplatek za zkoušku tedy není v ceně kurzu.

Zkoušky Cambridge ESOL jsou pořádané Britskou radou třikrát ročně. Další informace, aktuální ceník a termíny zkoušek naleznete na stránkách Britské rady.KOMU JE STUDIUM URČENO?

Je vhodné, aby vstupní jazyková úroveň studenta byla alespoň intermediate (středně pokročilý), v případě nižší úrovně musí student počítat s velmi intenzívní přípravou doma.KOLIK VÁS BUDE VE SKUPINĚ?

  • Minimální počet studentů nutný k otevření kurzu je 8.
  • Maximální počet studentů ve skupině je 12.
  • Od účastníků se očekává, že se na své přípravě budou velkou měrou podílet i doma.
KDY, KDE A jak?

OBDOBÍ: listopad 2008 – 8. června 2009
Předběžné zahájení …………………. 2008, jinak kdykoliv později po naplnění skupiny.
(výuka neprobíhá o prázdninách a ve dnech státních svátků)
FREKVENCE: 1 x týdně, vždy 3 vyučovací hodiny (tj. 3 x 45 min)
ČAS: pondělí 17:30 – 20:00 h
MÍSTO: Veškerá výuka probíhá v naší jazykové škole v příjemném prostředí vily se zahradou Na Valech, Juditina 18. Pokud nás nemůžete najít, sledujte prosím mapku. V milých barevných učebnách se budete určitě cítit dobře!
SLEVY: Při hromadných přihláškách (tj. jeden student jako organizátor a mluvčí průkazně zprostředkuje zároveň se svým přihlášením do stejného kurzu i další kolegy) mají všichni studenti šanci na slevu:

za 3 osoby: 100,- Kč na osobu

za 4 osoby: 150,- Kč na osobu

za 6 osob: 200,- Kč na osobu

za 12 osob: 500,- Kč na osobu

JAK SE TEDY PŘIHLÁSIT?

  • Vyplňte, prosím, přihlášku a odešlete ji e-mailem na info@spell.cz. Věnujte, prosím, zvláštní pozornost poslední kolonce POZNÁMKY. Zde nám napište, na které střední škole studujete a které učebnice angličtiny právě používáte. Pokud máte pro nás jakoukoliv důležitou informaci, napište ji tam také.
  • Promyslete, zda si dokážete domluvit další spolužáky, kteří by šli do kurzu s Vámi. Můžete tak získat zajímavou slevu.
  • Dostavte se co nejdříve v konzultačních hodinách uhradit kurzovné nebo se domluvit na splátkovém kalendáři. Pozor, přihláška bez platby je považována pouze za předběžnou, závazně jste přijati do kurzu až po úhradě. Studenti jsou do kurzu řazeni podle data závazného přihlášení.
  • Děkujeme, jste řádně přihlášeni, těšíme se na vaši účast.


A JEŠTĚ TROCHU TEORIE….

Co je Společný evropský referenční rámec pro jazyky (Common European Framework of Reference)? Jedná se o obsáhlý dokument vypracovaný Radou Evropy, který zavádí jednotný systém hodnocení stupně znalostí cizí řeči pro všechny hlavní evropské jazyky. Určuje mezinárodní standardy pro zpracování učebních osnov a jazykové zkoušky. Detailnější informace a podrobný popis jednotlivých úrovní můžete nalézt na této adrese.Přehled všech cambridgeských zkoušek

Společný evropský referenční rámec pro jazyky Všeobecná angličtina Obchodní angličtina
A1 Breakthrough – „Průlom“

A2 Waystage – „Na cestě“ KET
B1 Threshold – „Práh“ PET BEC Preliminary
B2 Vantage – „Rozhled“ FCE BEC Vantage
C1 Effective operational fluency – „Účinná operační způsobilost“ CAE BEC Higher
C2 Mastery – „Zvládnutí“ CPE

(C) 2008 - 2021 Spell.cz | Všechna práva vyhrazena | info@spell.cz | powered by Rosette Design