Jazykové studio SPELL s.r.o.
Pobočka Teplice, Juditina 1722/18, 415 01

Přihlašuji se do kurzu:*
Jméno:*
Příjmení:*
Ulice:*
PSČ a město:*
Datum narození:(dd.mm.rrrr)*
Telefon (pevná linka):
Mobilní telefon:*
E-mail:*
Na tomto e-mailu pravidelně komunikuji:* ano
ne

Jsem studentem SŠ (které):*
Hlásím se na VŠ:* ano
ne
Maturitní zkouška:* Maturuji/maturoval jsem v řádném termínu
Maturoval jsem již dříve, popř. bez maturity
Budu maturovat v náhradním termínu. Kdy?  
Mám zájem studovat AJ v úrovni:* úplný začátečník
spíše začátečník
spíše pokročilý
Dozvěděl(a) jsem se o Vás: na internetu
od bývalého studenta / studentky pomaturitního studia
z tisku
z letáčku / plakátu
z prezentace v naší škole

Mám zájem studovat druhý jazyk
v semestrálním kurzu (označte úroveň a zvolte jazyk)*
ano
ne
Úroveň 2. jazyka:* začátečník
spíše pokročilý
Volba 2. jazyka:* francouzský jazyk
německý jazyk
ruský jazyk

Dosud jsem studoval(a) z následujících materiálů – uveďte tituly učebnic a nejvyšší studovanou úroveň (např. Cutting Edge – Intermediate):*

Poznámky:

!!! Odesláním potvrzuji souhlas s platebními a storno podmínkami Jazykového studia SPELL s.r.o., jakož i s podmínkami výuky a organizace studia. Dávám také souhlas ke zpracování zde uvedených osobních údajů za účelem nabídky obchodu nebo služeb !!!
Přihláška je považována za závaznou pouze s uhrazením zálohy.

(C) 2008 - 2021 Spell.cz | Všechna práva vyhrazena | info@spell.cz | powered by Rosette Design