Pomaturitní studium

JAK UČÍME

Dopolední výuka angličtiny probíhá vždy od pondělí do pátku 8.15 - 11.30 a školní rok je téměř kopií běžného středoškolského roku. Kurz je koncipovaný jako příprava na státní zkoušku nebo mezinárodní certifikáty. Nabízíme intenzivní...

STATUS STUDENTA

Jazykové studio SPELL s.r.o. bylo zařazeno do vyhlášky MŠMT ČR č.322/2005. Díky tomuto zařazení zaručuje letošním maturantům do 26 let zachování všech výhod státní sociální podpory a důchodového pojištění, slevy na MHD, studentskou...

PŘEHLED CERTIFIKÁTŮ

Co je Společný evropský referenční rámec pro jazyky (Common European Framework of Reference)? Jedná se o obsáhlý dokument vypracovaný Radou Evropy, který zavádí jednotný systém hodnocení stupně znalostí cizí řeči pro všechny hlavní evropské...

AKCE PRO STUDENTY

Aby pro Vás školní rok nepředstavoval pouze dřinu a tvrdou práci, snažíme se do programu vbudovat i trochu příjemného osvěžení. Záleží nám na kvalitě výuky, ale zároveň máme na zřeteli atmosféru ve třídě, přátelské vazby mezi...

ON-LINE TEST AJ

Vyzkoušejte si náš online test, který Vaše znalosti vyhodnotí sám. Ale pozor! Je to jen test, takže skutečná úroveň Vašeho jazyka může být  zkreslená. Důrazně radíme „nepodvádět a neopisovat “, ani nevyplňovat známou „vylučovací...

CENY, SLEVY A PLATBY

Cena kurzu je vzhledem k vysokému počtu vyučovacích hodin, obsahu ceny atd. velmi příznivá . Cca 30 Kč za vyučovací hodinu, a to bez rozdílu, zda vyučuje český lektor nebo rodilý mluvčí. Uvedená jednotková cena je mnohem nižší než...

PŘIHLÁŠKA

Milí studenti, pokud máte zájem přihlásit se k pomaturitnímu studiu anglického jazyka, vyplňte prosím, níže uvedenou přihlášku. Po jejím odeslání na info@spell.cz obdržíte zpět kopii přihlášky na Vámi uvedený e-mail. Tato kopie slouží...

(C) 2008 - 2021 Spell.cz | Všechna práva vyhrazena | info@spell.cz | powered by Rosette Design