Ceny, slevy a platby

Ceny a slevy

Cena kurzu je vzhledem k vysokému počtu vyučovacích hodin, obsahu ceny atd. velmi příznivá . Cca 30 Kč za vyučovací hodinu, a to bez rozdílu, zda vyučuje český lektor nebo rodilý mluvčí. Uvedená jednotková cena je mnohem nižší než cena vyučovací hodiny v běžných odpoledních či večerních kurzech pro veřejnost.

 • Základní cena ročního jazykového kurzu je 21.900,- Kč, přihlásíte-li se závazně do 30. 4. 2013.
 • Přihlásíte-li se ke studiu později než 30. 4. 2013, činí cena 22.900,- Kč.


Co všechno je automaticky zahrnuto v ceně?

 • vstupní testování a poradenský servis
 • roční výuka hlavního jazyka
 • volitelný kurz druhého jazyka
 • kurz Business English pro komerční praxi
 • celoroční kurz Travelling with English
 • kurz Orientace na trhu práce
 • přenosná sleva 50% na vybraný večerní kurz Spell pro Vás
 • slevu 30% pro dva členy rodiny na vybraný kurz Spell
 • osvědčení a výsledková zprávu dle EU


Jak můžete ještě ušetřit?

Při hromadných přihláškách (tj. jeden student jako organizátor a mluvčí průkazně zprostředkuje zároveň se svým přihlášením do stejného kurzu i další kolegy) mají všichni studenti šanci na slevu:

 • za 3 osoby:    800,- Kč na osobu
 • za 4 osoby: 1 000,- Kč na osobu
 • za 10 osob: 1 500,- Kč na osobu

Množstevní slevy platí pouze pro čerstvé maturanty a vyplácí se studentům po průkazné úhradě všech účastníků hromadného přihlášení. Při úhradě na splátky se sleva odečítá z poslední splátky.ÚHRADA KURZU A MOŽNOST SPLÁTEK

Základní rezervační poplatek za studium činí 2.000,- Kč. Při podání přihlášky a úhradě zálohy je student podrobně obeznámen s podmínkami studia, podepisuje studentskou smlouvu, dohodne se na systému úhrady a podepíše splátkový kalendář. Rovněž vyplní orientační vstupní test, aby mohl být správně zařazen do studijní skupiny. Zálohu i splátky je možno provádět v hotovosti nebo bankovním převodem.

V okamžiku podepsání studentské smlouvy a uhrazení zálohy je student závazně přijat ke studiu. Studenti jsou do kurzu řazeni dle data závazného přihlášení.

Abychom si Vaši platbu správně přiřadili, prosíme o vyplnění variabilního symbolu a zprávy pro příjemce takto:
Číslo účtu: 2200138097/2010 (Fio banka, a.s.)
Zpráva pro příjemce: PM Příjmení Jméno studenta
Variabilní symbol: 111

Základní povinné platby je nutno uhradit v následujících termínech:

 • Záloha (zároveň s přihláškou) ....... 2.000,- Kč    nutno uhradit v hotovosti
 • Povinná platba do 30.6.2013……. 4.000,- Kč   převodem na účet

Po úhradě výše uvedených minimálně 6.000,- Kč mohou být studentovi od 1.9.2013 vystavena potvrzení o studiu, slevy na MHD atd.

Zbývající částku za školné je možno uhradit třemi způsoby:

 • uhradit celou částku najednou
 • uhradit studium v pravidelných splátkách do konce roku 2013
 • uhradit zbývající částku do dubna 2014
 • ve zvláštních případech lze osobně v kanceláři konzultovat možnost individuálních splátek


STORNO POPLATKY PŘI ODHLÁŠENÍ ZE STUDIA

Záloha 2000,- Kč je vratná pouze v případě, že byl student přijat ke studiu na VŠ, a to do 30.8.2013. Ve všech ostatních případech je záloha nevratná.

Další vložené peníze jsou stornovány dle následujících pravidel:

Odhlásí-li se student svévolně ze studia do… 2013, činí storno poplatek:

 • 01.06.2013 ... bez storno poplatků
 • 30.06.2013 ... 4.000,- Kč
 • 30.08.2013 ... 6.000,- Kč
 • Později než 30.08.2013 ... studentovi se stornuje celé roční školné

Odhlášení z důvodu přijetí na VŠ (nutno donést originál potvrzení o přijetí):

 • do 30.08.2013 ... bez storno poplatků
 • do 30.09.2013 ... 2.000,- Kč
 • později ... dle oficiálních storno poplatků


(C) 2008 - 2021 Spell.cz | Všechna práva vyhrazena | info@spell.cz | powered by Rosette Design