JAK UČÍME

Dopolední výuka angličtiny probíhá vždy od pondělí do pátku 8.15 - 11.30 a školní rok je téměř kopií běžného středoškolského roku. Kurz je koncipovaný jako příprava na státní zkoušku nebo mezinárodní certifikáty. Nabízíme intenzivní výuku v mluvené i psané formě, s přihlédnutím k dosavadním znalostem studenta, s důrazem na praxi a složení závěrečných zkoušek. Kvalitní čeští lektoři i rodilí mluvčí studenty připraví ke složení mezinárodně platných jazykových zkoušek z anglického jazyka pro úrovně B1 - C1 dle Evropského referenčního rámce, např. zkoušky City and Guilds nebo Cambridge.

VYSOKOŠKOLSKÝ PŘÍSTUP

Pomaturitní studium je na základě vyhlášky MŠMT zařazeno mezi středoškolské vzdělání. V naší jazykové škole ale zastáváme názor, že studenti pomaturitního studia jsou dospělí lidé a že vysokoškolský přístup studentům vyhovuje, motivuje je a zlepšuje jejich studijní výsledky.
V pomaturitním studiu Vám proto vytvoříme optimální prostředí k tomu, abyste během roku výrazně zdokonalili svoji angličtinu a abyste na konci studia byli připraveni složit mezinárodně uznávané zkoušky nebo přijímací zkoušky na VŠ.  Dbáme na kvalitu výuky a prospěch studentů.


STUDOVAT MOHOU I DOSPĚLÍ

Roční pomaturitní studium angličtiny je původně určeno čerstvým maturantům, ale je vhodné i pro ostatní zájemce z řad veřejnosti. Studovat u nás tedy mohou i „pracující“, kteří chtějí v co nejrychlejším čase co nejlépe zvládnout svoji jazykovou přípravu. Zvláště oblíbené jsou tyto časně ranní kurzy např. u rodičů na mateřské dovolené nebo u těch, kterým zaměstnání dovoluje organizovat si svou práci dle potřeby.


PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE KDYKOLIV

K pomaturitnímu studiu je možné přihlásit se i kdykoli v průběhu školního roku, pokud není třída odpovídající vašim znalostem zcela naplněna.

(C) 2008 - 2021 Spell.cz | Všechna práva vyhrazena | info@spell.cz | powered by Rosette Design