PŘEHLED CERTIFIKÁTŮ

SPOLEČNÝ EVROPSKÝ REFERENČNÍ RÁMEC PRO JAZYKY

Co je Společný evropský referenční rámec pro jazyky (Common European Framework of Reference)? Jedná se o obsáhlý dokument vypracovaný Radou Evropy, který zavádí jednotný systém hodnocení stupně znalostí cizí řeči pro všechny hlavní evropské jazyky. Určuje mezinárodní standardy pro zpracování učebních osnov a jazykové zkoušky. Detailnější informace a podrobný popis jednotlivých úrovní můžete nalézt na této adrese.


Přehled všech cambridgeských zkoušek

Společný evropský referenční rámec pro jazyky Všeobecná angličtina Obchodní angličtina
A1 Breakthrough – „Průlom“

A2 Waystage – „Na cestě“ KET
B1 Threshold – „Práh“ PET BEC Preliminary
B2 Vantage – „Rozhled“ FCE BEC Vantage
C1 Effective operational fluency – „Účinná operační způsobilost“ CAE BEC Higher
C2 Mastery – „Zvládnutí“ CPE


Přehled zkoušek CITY & GUILDS

City & Guilds
International ESOL and SESOL
Common European
Framework levels
Mastery C2 Mastery
Expert C1 EOP
Communicator B2 Vantage
Achiever B1 Threshold
Access A2 Waystage
Preliminary A1 Breakthrough

Detailní informace si můžete stáhnout zde:  http://www.cityandguilds.cz

(C) 2008 - 2021 Spell.cz | Všechna práva vyhrazena | info@spell.cz | powered by Rosette Design